www.fanzashop.com

ตะกร้าสินค้าของคุณ
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

Left direction
ไส้ข้าวเกรียบปากหม้อ
ไส้ข้าวเกรียบปากหม้อ
200.00 บาท
แปะก๊วยน้ำลำไย
แปะก๊วยน้ำลำไย
20.00 บาท
เม็ดขนุน
เม็ดขนุน
50.00 บาท
เต้าฮวยฟรุตสลัด
เต้าฮวยฟรุตสลัด
20.00 บาท
เต้าหู้นมสดรสโอวัลติน
เต้าหู้นมสดรสโอวัลติน
20.00 บาท
เต้าหู้นมสดรสเผือก
เต้าหู้นมสดรสเผือก
20.00 บาท
เต้าหู้นมสดรสนมเย็น
เต้าหู้นมสดรสนมเย็น
20.00 บาท
เต้าหู้นมสดรสต้นตำรับ
เต้าหู้นมสดรสต้นตำรับ
20.00 บาท
เต้าหู้นมสดรสชาเขียว
เต้าหู้นมสดรสชาเขียว
20.00 บาท
เต้าหู้นมสดรสชานม
เต้าหู้นมสดรสชานม
20.00 บาท
เต้าหู้นมสดรสข้าวโพด
เต้าหู้นมสดรสข้าวโพด
20.00 บาท
เฉาก๊วยนมสด
เฉาก๊วยนมสด
20.00 บาท
สบู่แครอท
สบู่แครอท
50.00 บาท
สบู่บัวบก
สบู่บัวบก
50.00 บาท
สบู่ขมิ้น
สบู่ขมิ้น
50.00 บาท
สบูมะหาด
สบูมะหาด
50.00 บาท
วุ้นมะพร้าวแปะก๊วย
วุ้นมะพร้าวแปะก๊วย
20.00 บาท
วุ้นมะพร้าวถั่วแดง
วุ้นมะพร้าวถั่วแดง
20.00 บาท
วุ้นน้ำหวาน
วุ้นน้ำหวาน
50.00 บาท
วุ้นกะทิ
วุ้นกะทิ
50.00 บาท
ลังโฟม
ลังโฟม
100.00 บาท
ร.๕ ประพาสยุโรป รศ.๑๑๖
ร.๕ ประพาสยุโรป รศ.๑๑๖
1 200 000.00 บาท
ฝอยทอง
ฝอยทอง
50.00 บาท
น้ำใบบัวบก
น้ำใบบัวบก
15.00 บาท
น้ำเฉาก๊วย
น้ำเฉาก๊วย
15.00 บาท
น้ำเก็กฮวย
น้ำเก็กฮวย
15.00 บาท
น้ำลำไย
น้ำลำไย
15.00 บาท
น้ำจับเลี้ยง
น้ำจับเลี้ยง
15.00 บาท
น้ำกระเจี๊ยบ
น้ำกระเจี๊ยบ
15.00 บาท
น้านมข้าวโพด
น้านมข้าวโพด
15.00 บาท
นมเย็น
นมเย็น
15.00 บาท
ที่ดินมีโฉนด
ที่ดินมีโฉนด
1 500 000.00 บาท
ทอดมันปลาอินทรีย์
ทอดมันปลาอินทรีย์
150.00 บาท
ทองหยิิบ
ทองหยิิบ
50.00 บาท
ทองหยอด
ทองหยอด
50.00 บาท
ชาใบขลู่สมุทรสาครตราลุงหนุ่ย
ชาใบขลู่สมุทรสาครตราลุงหนุ่ย
80.00 บาท
ชาใบขลู่ตราเป็นหนึ่ง
ชาใบขลู่ตราเป็นหนึ่ง
590.00 บาท
ชาเขียวนมสด
ชาเขียวนมสด
15.00 บาท
ชานม
ชานม
15.00 บาท
ข้าวเหนียวแก้ว
ข้าวเหนียวแก้ว
50.00 บาท
ข้าวเหนียวมะม่วง
ข้าวเหนียวมะม่วง
60.00 บาท
ข้าวเกรียบปากหม้อ-สาคู
ข้าวเกรียบปากหม้อ-สาคู
50.00 บาท
ขนมต้มแดง
ขนมต้มแดง
50.00 บาท
ขนมต้มขาว
ขนมต้มขาว
50.00 บาท
ขนมชั้น
ขนมชั้น
50.00 บาท
Right direction
ตอนนี้คุณอยู่ที่หน้า: หน้าแรก
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
น้ำเก็กฮวย
น้ำเก็กฮวย
15.00 บาท

แปะก๊วยน้ำลำไย
แปะก๊วยน้ำลำไย
20.00 บาท

เต้าหู้นมสดรสชานม
เต้าหู้นมสดรสชานม
20.00 บาท

หน้าร้านปุ้มมหาชัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายแฟนซ่า   
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 00:00 น.

รัฐบาลมีมติขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าลงทะเบียนรอบใหม่

ตั้งแต่ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560

โดยสามารถรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และอีเปย์เม นท์ www.epayment.go.th และผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งนี้ หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ์ เพื่อสามารถนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป ซึ่งรอบนี้เปิดนานกว่ารอบแรกเพื่อป้องกันประชาชนที่ไม่ทราบข้อมูล  
ในการไปสมัครอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการกรอกแบบฟอร์ม โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทาง ดังนี้
 
-ธนาคารออมสิน
 
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. )
 
-ธนาคารกรุงไทย
 
– สำนักงานคลังจังหวัด
 
– สำนักงานคลังจังหวัด

ทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง)
 
– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต
โดยต้องลงทะเบียนเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หลายแห่ง


แนวทางการดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
โครงการลงทะเบียนฯ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
3) ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
4) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
5) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) (5.2) ที่ดิน
กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
– บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
– เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
– เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
– เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
ทั้งนี้ หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ์ เพื่อสามารถนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป (สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3505) อ่านเพิ่มเติมติดตามข่าวสาร ได้ที่นี้นะคะ www.fpo.go.th
หลังลงทะเบียน (เดือนมิถุนายน) สามารถตรวจสอบได้ ช่องทางนี้
1. ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ในเดือนมิถุนายน ที่เว็บไซต์ epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. หากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อหน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. เตรียมรับบัตรสวัสดิการประจำตัวผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้
ทั้งนี้แล้ว ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ก็อ่านให้ชัเจน จะได้ไม่เสียสิทธิ์ และอย่าลืมนำบัตรประชนไปนะคะ เพื่อความรวดเร็ว
ข้อมูลโดย: kaijeaw.com  ขอขอบคุณที่มาจาก: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

 

http://i1196.photobucket.com/albums/aa405/Knatrrg2517/IMG_20170301_0001%20-%20Copy_zpsdvl5ogyz.jpg

 

http://i1196.photobucket.com/albums/aa405/Knatrrg2517/IMG_20170301_0002%20-%20Copy_zpsb0efjjn4.jpg

 

อร่อย สะอาด ไม่ไส่วัตถุกันเสีย

 แผนที่กูเกิ้ล พิกัด 13.5481556,100.2768094

 

ดับกระหาย คลายร้อน อิ่ม อร่อย

           ด้วยเครื่องดื่มและขนมอร่อยๆเย็นๆ                 

                                                       Photobucket

รัานปุ้มมหาชัย

 หน้ารร.อนุบาลสมุทรสาคร เวลา 16.30 -22.00 น. ตรงข้ามห้างน้ำพุพลาซ่า

 

เมนูเพื่อสุขภาพ

Healthy menu

เมนูเครื่องดื่มและขนมเย็นๆ

เต้าหู้นมสดมี7รส คือ นม โอวัลติน กาแฟ ชาเขียว ชานม ใบเตย นมเย็น

แปะก๊วยน้ำลำไย ( ธัญญพืชน้ำลำไย หรือ เต้าทึงเย็น )

สาคูแคนตาลูปนมสด แปะก๊วยมะพร้าวอ่อน น้ำเก็กฮวย น้ำกระเจี๊ยบ

น้ำลำไย  ชานมเย็น น้ำนมข้าวโพด  น้ำสำรอง น้ำเฉาก๊วย

เฉาก๊วยนมสด

วุ้นมะพร้าว+แปะก๊วย+น้ำใบเตย

วุ้นมะพร้าว+ถั่วแดง+น้ำใบเตย 

สรรพคุณ ด้านโภชนาการ ของวัตถุดิบในสินค้าของเรา

 

ข้าวเกรียบปากหม้อ-สาคู


ปลายี่สนพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ขนมชั้น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง

วุ้นน้ำหวานวุ้นกะทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวแก้ว ขนมต้มขาว

ขนมต้มแดง เม็ดขนุน ขนมไทย

สลัดผัก  มะม่วงกวน น้ำจับเลี้ยง ชาเขียวนมสด

 เฉาก๊วยนมสด น้ำใบบัวบก นมแคนตาลูป

เต้าหู้นมสดรสข้าวโพด เต้าหู้นมสดรสเผือกฯลฯ

 

สินค้าใหม่

ไส้ข้าวเกรียบปากหม้อ ชุดละ 1 กก.

ทอดมันปลาอินทรีย์ ถุงละ 1 กก.

 


อร่อย สะอาด  ไม่ไส่วัตถุกันเสีย 

 

อันตรายของวัตถุกันเสีย

สั่งซื้อจำนวนมาก กรุณาสั่งซื้อล่วงหน้า 1-2 วัน ครับ

ขอบคุณครับ

 

โทรติดต่อ


086 318 0861


063 931 0186

 

ฟังเพลง คลิกที่นี่

 

http://i1196.photobucket.com/albums/aa405/Knatrrg2517/sk2556/9_zpsufxgveoc.jpg

 

http://i1196.photobucket.com/albums/aa405/Knatrrg2517/778788_zpsvby6g2yo.jpg

 

http://i1196.photobucket.com/albums/aa405/Knatrrg2517/4545_zpshwgbyvt8.jpg

แผนที่กูเกิ้ล คลิกที่ภาพ

หรือ

พิกัด GPS : 13 32' 53.19" N 100 16' 36.20" E

แผนที่คลิกที่นี่


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มีนาคม 2017 เวลา 11:52 น.
 

ติดต่อสอบถาม

http://i1196.photobucket.com/albums/aa405/Knatrrg2517/787899_zpszbidqlim.jpg

โทรศัพท์

086 318 0861 ณัฐ

063 931 0186 ปุ้ม

สินค้าแนะนำ

เต้าหู้นมสดรสต้นตำรับ
เต้าหู้นมสดรสต้นตำรับ
20.00 บาท


ข้าวเกรียบปากหม้อ-สาคู
ข้าวเกรียบปากหม้อ-สาคู
50.00 บาท


สินค้ามาใหม่

ชาใบขลู่ตราเป็นหนึ่ง
ชาใบขลู่ตราเป็นหนึ่ง
590.00 บาท


สบู่บัวบก
สบู่บัวบก
50.00 บาท


พุทธานุสรณ์

   ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตาย

   ชีวิตนี้เราอยากทำอะไร จงรีบทำซะ

   เพราะวันนี้อาจเป็นวันสุดท้่ายของ

             คนบางคนก็ได้

             ___________

    เพียรพร้อมสรรพสัจจะศีลสมาธิ์

      ทั้งปัญญาอาวุธยุทธจอมมาร

   โลภโกรธหลงและทุกข์ถูกเผาผาญ

       ถึงนิพพานพบพุทธหยุดชะตา

             ___________

        

ถ้าถูกใจขอ1ไลค์นะจ๊ะ

  


เลือกสกุลเิงิน


สถิติผู้เข้าชมร้านปุ้มมหาชัย

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้133
mod_vvisit_counterเมื่อวาน859
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1406
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1546
mod_vvisit_counterเดือนนี้136218
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5653
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1492986

คนออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทีมงานปุ้มมหาชัย

 

   

                เวบมาสเตอร์ 

  

                     คุณปุ้ม   

เสด็จสู่สวรรคาลัย

 

ธประเสริฐ เลิศฟ้า มหาสมุทร


ธพิสุทธิ์ กษัตริย์ มหาศาล


ธนิวัต ดุสิต เทพวิมาน


ธเปรียบปาน เทโว โพธิสัตว์