www.fanzashop.com

ตะกร้าสินค้าของคุณ
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

ตอนนี้คุณอยู่ที่หน้า: หน้าแรก ธัมมานุสรณ์ สัมมาปฏิปทา เสบียงบุญ
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
เสบียงบุญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin fanzashop   
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:30 น.

เสบียงบุญ 

ตามคติของพุทธศาสนา การกระทำคุณงามความดีทำบุญทำทาน ละเว้นความชั่ว

ถือศีล๕ ทำจิตใจให้ผ่องใส ฟังเทศน์ ฝึกจิต ทำสมาธิ สวดมนต์ พิจารณากาย เวทนา

จิต ธรรม เหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานของพระพุทธศาสนา  

คนเรานั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ควรหมั่นทำสิ่งเหล่านี้ เท่านั้นยังไม่พอ เพราะหากเราทำแล้ว เมื่อถึงเวลาตายจริงๆ หากจิตใจเราไปเกี่ยวพันกับสิ่งใด แล้วจะไปเกิดในที่สมควรกับสิ่งนั้น หากเราคิดถึงความดีอยู่ขณะตาย ก็จะได้ไปเกิดในคติหรือภพภูมิที่ดี ที่เรียกว่าสุคติ หากเราคิดถึงสิ่งไม่ดีอยู่ขณะตาย ก็จะได้ไปเกิดในคติหรือภพภูมิที่ไม่ดี ที่เรียกว่าทุคติ เพราะคนเราก็ต้องมีทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามบ้างในเวลาพลั้งเผลอ บางคนทำบุญทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา มาทั้งชีวิต แต่ตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมี อยู่ในพุทธประวัติบางตอน เนื่องจากขณะตาย จิตใจของท่านผู้นั้น เกิดความรักความหวงแหนในสิ่งของของตนอยู่นั่นเอง

ฉะนั้นแล้วคนเราทุกคนควรหมั่นระลึกถึงความดีที่เราทำไว้เสมอๆ สำหรับผมแล้วได้ทำการจดบันทึกไว้เพื่อจดจำ ให้นึกถึงคุณความดีที่ผมได้ทำอะไรบ้าง

เอาไว้คิดถึง อ่านเล่นยามว่าง ซึ่งทำให้จิตใจผ่องใสดีมาก ผมอยากจะเสนอแนะให้ผู้อ่านได้ลองทำดูบ้าง

เขียนเท่าที่จำได้ก็พอ เพื่อตัวเราเอง จะมากจะน้อยไม่สำคัญอะไร

สำคัญที่เอาไว้ระลึกนึกถึงเท่านั้นเอง

ผมเคยทำกิจกรรมเหล่านี้คือ

บูชา หลวงพ่อโต ด้วยดอกไม้ธูปเทียน และห่มผ้าองค์พระ วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา  1 ครั้ง

บูชา พระธาตุเจดีย์ ด้วยดอกไม้ธูปเทียน บายศรี เดินประทักษิณ 3 รอบ 50 ครั้ง และห่มผ้าองค์พระธาตุ 2 ครั้ง  วัดเกตุมวดี จ.สมุทรสาคร

บูชาพระนอน ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดพระนอน จ.สิงห์บุรี 1 ครั้ง

บูชาพระพุทธชินราช ด้วยดอกไม้ธูปเทียน จ.พิษณุโลก 50 ครั้ง

บูชาพระร่วงโรจน์ฤทธิ์และพระปฐมเจดีย์ ด้วยดอกไม้ธูปเทียน จ.นครปฐม 20 ครั้ง

 

บูชาพระพุทธปางลีลา ด้วยดอกไม้ธูปเทียน และให้อาหารปลาและเต่า ที่พุทธมณฑล

จ.นครปฐม 15 ครั้ง

บูชาหลวงปู่แก้ว ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดช่องลม จ.สมุทรสาคร 10 ครั้ง

บูชาหลวงปู่กรับ และหลวงพ่อปู่ ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดโกรกกราก

จ.สมุทรสาคร 15 ครั้ง

บูชาหลวงปู่แปลก(ศพไม่เน่าไม่เปื่อย) ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดโกรกกรากใน

จ.สมุทรสาคร 5 ครั้ง

บูชาหลวงพ่อเฮง ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดบ้านขอม จ.สมุทรสาคร 3 ครั้ง

บูชาหลวงพ่อเสือ ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดสหกรณ์ จ.สมุทรสาคร 4 ครั้ง

บูชาหลวงพ่อดำ ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร 3 ครั้ง

บูชาหลวงปู่เชย วัดเจษฏาราม จ.สมุทรสาคร 3 ครั้ง

บูชาพระรัตนตรัย เดินรอดได้โบสถ์ 9 รอบ ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดบางไผ่เตี้ย

จ.สมุทรสาคร 2 ครั้ง

บูชาหลวงพ่อเพชรมีชัย จ.เพชรบูรณ์ 60 ครั้ง

กราบนมัสการ ขอพร ฟังธรรม หลวงพ่อทอง วัดทองธรรมิการาม จ.สมุทรสาคร 1 ครั้ง

วัดเกิด 15 ธันวาคม 2553

กราบนมัสการ ทำบุญ ฟังเทศน์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 3 ครั้ง สมัยยังมีชิวิตอยู่ ร่วมสร้างหนังสือ 1 ครั้ง ที่สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย3 กรุงเทพฯ

กราบสรีระก่อนญาปนกิจศพ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน นมัสการหลวงปู่ท่อน

หลวงปู่ท่อนเมตตา ใช้ไม้เท้าเคาะหัว 1 ครั้ง มีคนมากมายพากันไปนมัสการ ขอให้ท่านเคาะหัวเป็นสิริมงคล

บูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ด้วยดอกไม้ธูปเทียน ให้อาหารปลาและเต่า วัดป่าชัยรังษี 10 ครั้ง

บูชาพระแก้วมรกต ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดพระศรีศาสดาราม(วัดพระแก้ว) จ.กรุงเทพฯ 5 ครั้ง

บูขาพระธาตุภูเขาทอง ด้วยดอกไม้ธูปเทียน วัดศระเกษ จ.กรุงเทพฯ 1 ครั้ง

บูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ด้วยดอกไม้ธูปเทียน จ.สมุทรสงคราม 2 ครั้ง

บูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง ด้วยดอกไม้ธูปเทียน ว่าว ตัวละครนางรำ ห่มผ้าพระพุทธรูป

จ.นครปฐม 3 ครั้ง

ฟังเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน MP3 ประมาณ 80 กัณฑ์

ฟังเทศน์หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชโช MP3 ประมาณ 30 กัณฑ์

ฟังเทศน์หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ MP3 ประมาณ 10 กัณฑ์

ฟังเทศน์หลวงพ่อเกษม อาจิณณสีโล MP3 ประมาณ 40 กัณฑ์

ถึอศีล๕ ในชิวิตประจำวัน

หมั่นทำสมาธิ ด้วยการสวดมนต์ ภาวนาแบบพุทโธ ภาวนาแบบเพ่งระหว่างคิ้ว

ภาวนาแบบนะมะพะทะ

ขอเสบียงบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งเห็นธรรมอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ หรือเข้าถึงกระแสความเที่ยงแท้ต่อธรรมอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ ในชาติภพปัจจุบันนี้เทอญ

 


Version 2 of 468 x 60 pixels

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 17:24 น.
 

ติดต่อสอบถาม

0918610238

พุทธานุสรณ์

   ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตาย

   ชีวิตนี้เราอยากทำอะไร จงรีบทำซะ

   เพราะวันนี้อาจเป็นวันสุดท้่ายของ

             คนบางคนก็ได้

             ___________

    เพียรพร้อมสรรพสัจจะศีลสมาธิ์

      ทั้งปัญญาอาวุธยุทธจอมมาร

   โลภโกรธหลงและทุกข์ถูกเผาผาญ

       ถึงนิพพานพบพุทธหยุดชะตา

             ___________

        


เลือกสกุลเิงิน


สถิติผู้เข้าชมร้านปุ้มมหาชัย

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1015
mod_vvisit_counterเมื่อวาน793
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6087
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8548
mod_vvisit_counterเดือนนี้4001
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38408
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด3014618

คนออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทีมงานปุ้มมหาชัย

 

   

                เวบมาสเตอร์ 

  

         คุณปุ้ม 0838176624  

ไม่ใส่สารกันบูด

     อร่อยที่่สุดสมุทรสาคร