www.fanzashop.com

ตะกร้าสินค้าของคุณ
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

ตอนนี้คุณอยู่ที่หน้า: หน้าแรก ธัมมานุสรณ์ สัมมาปฏิปทา คาถาอายุยืน
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
คาถาอายุยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin fanzashop   
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2012 เวลา 18:45 น.

คาถาอายุยืน 

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระท่านเข้าไปธุดงค์ในรัฐกะเหรี่ยง โดยได้ไปปักกลดอยู่ที่ชายป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง รุ่งเช้าได้มีอุบาสิกาคนหนึ่งจากหมู่บ้านนั้นได้นำอาหารมาใส่บาตรตอนที่พระท่านออกบิณฑบาตร พระภิกษุรูปนั้นได้พักอยู่ที่นั่น 2-3 วัน

วันที่ท่านจะเดินทางต่อ หลังจากได้รับอาหารบิณฑบาตรจากโยมอุบาสิกาคนเดิมอีกครั้งหนึ่ง ท่านจึงได้กล่าวปฏิสันถารพูดคุยกับอุบาสิกานั้น ได้ถามถึงว่า สุขสบายดีหรือ อายุเท่าไหร่แล้ว และทำมาหากินอะไรเป็นต้น

อุบาสิกานั้นก็ตอบว่า " อยู่สบายดีเจ้าค่ะ  ที่หมู่บ้านนี้อยู่กันอย่างสงบตามประสาบ้านนอก ช่วยเหลือเจือจานกันตามฐานะส่วนอายุนั้นดิฉัน ไม่ได้นับมานานแล้วค่ะ ไม่ทราบเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้ว อย่างสามีดิฉันเขาอายุได้ร้อยปีเศษ ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเจ้าค่ะ.."

คำพูดของอุบาสิกาซึ่งดูแล้วอายุประมานสัก 40-50 ปี เท่านั้นกลับบอกว่าอายุเท่าไหร่จำไม่ได้ ทำให้พระสนใจจึงถามว่า "เอ คุณโยมมีของดีอะไรหรือจึงมีอายุยืน" มีเจ้าค่ะ ดิฉันอยากจะเรียนถวายเพื่อท่านจะได้นำไป บอกคนอื่นๆ เป็นธรรมทานต่อไปหากมีศรัทธานำไปปฏิบัติก็อาจจะได้รับผลอย่างที่ดิฉันได้รับอยู่ก็ได้" จากนั้นอุบาสิกาก็เล่าเรื่องเป็นลำดับว่า เมื่อดิฉันเป็นสาวในวันที่แต่งงานได้นิมนต์พระมาในงานพิธี พระองค์นั้นเป็นประธานสงฆ์ ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาต่างก็พากันว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ท่านได้เมตตาให้พระคาถาไว้สวดมนต์ภาวนา จึงเรียกพระคาถานี้ว่า พระคาถาพระอรหันต์ โดยให้สวดจำนวนจบเท่าอายุทุกวัน ดิฉันมีความเลื่อมใส ท่องบ่นมาทุกวันจนบัดนี้ เรียกว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็สวดอยู่เป็นประจำมิได้ขาด อานิสงค์นี้แหละเจ้าค่ะที่ทำให้ดิฉันอายุยืน สุขภาพก็ดี แข็งแรง สามีดิฉันไม่ค่อยเชื่อ สวดบ้างไม่สวดบ้าง ตอนนี้เสียชีวิตไปนานแล้ว ตอนที่เสียชีวิตอายุได้ร้อยเศษ

"แล้วคุณโยมทำมาหากินอะไรเล่า" ส่วนการทำมาหากิน ดิฉันขายข้าวสาร แต่ก็น่าแปลกนะค่ะ ข้าวสารไม่เคยหมดทั้งที่ดิฉันไม่เคยซื้อเพิ่มเลย ใส่โอ่ง พอตักขายมันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าเดิมทุกครั้งไป ดิฉันก็อาศัยรายได้จากการขายข้าวสารนี่แหละเจ้าค่ะ พอให้มีกินบ้าง ใช้บ้าง ทำบุญบ้าง นี่ก็เป็นอานิสงค์จากการที่ดิฉันได้สวดมนต์ภาวนาคาถาพระอรหันต์นี้เป็นประจำ จึงขอถวายพระคาถานี้แก่พระคุณเจ้าเพื่อที่จะนำไปบอกกล่าวแก่ผู้ที่สนใจมีศรัทธาในการจะสวดมนต์ภาวนาต่อไป

ซึ่งพระธุดงค์รูปนั้นได้พระคาถานี้มาจากประเทศพม่าเมื่อคราวไปอยู่ที่นั่นระหว่าง พ.ศ.2503-2506เห็นว่าพระคาถานี้มีประวัติดีและตัวพระคาถาก็มีความหมายดี รู้คำแปลแล้วสวดอยู่เสมอก็เป็นการเจริญกรรมฐานไปในตัวด้วย จึงได้นำมาเผยแพร่ ญาติโยมหลายท่านนำไปใช้ก็บอกว่าได้ผลดี

( ภาวนาสวดมนต์ประจำวัน จำนวนจบเท่าอายุ จะดีมาก )

( จะทำให้ทำมาหากินคล่อง มีทรัพย์ราศจากโรค มีอายุยืน ไม่แก่ง่าย มีสุขภาพแข็งแรง )

( วิริเยน ทุขะนะมะเจติ )

( จะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร )

หากท่านมีศรัทธาก็จงท่องบ่นภาวนาเป็นประจำเถิดว่าคาถา มีดังนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา

ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง นามรูป กายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง นามรูปกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา

ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง นามรูปกายใจ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง

นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา

นามรูป กายใจ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน

อะนันตัง พะละวัง พุทธัง

พระพุทธเจ้ามีพระกำลังหาที่สุดมิได้

อะนันตัง โคจะรัง ธัมมัง

พระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์หาที่สุดมิได้

อะนันตัง อะริยัง สังฆัง

พระสงฆ์สาวกมีจำนวนหาที่สุดมิได้

อะนันตัง โพธิมุตตะมัง

พระโพธิญานอันสูงสุดก็หาที่สุดมิได้

_________________

 

 

 

ขอให้การบรรยายนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งเห็นธรรมอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ หรือเข้าถึงกระแสความเที่ยงแท้ต่อธรรมอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ ในชาติภพปัจจุบันนี้เทอญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 22:20 น.
 

พุทธานุสรณ์

   ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตาย

   ชีวิตนี้เราอยากทำอะไร จงรีบทำซะ

   เพราะวันนี้อาจเป็นวันสุดท้่ายของ

             คนบางคนก็ได้

             ___________

    เพียรพร้อมสรรพสัจจะศีลสมาธิ์

      ทั้งปัญญาอาวุธยุทธจอมมาร

   โลภโกรธหลงและทุกข์ถูกเผาผาญ

       ถึงนิพพานพบพุทธหยุดชะตา

             ___________

        


เลือกสกุลเิงิน


สถิติผู้เข้าชมร้านปุ้มมหาชัย

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1333
mod_vvisit_counterเมื่อวาน793
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6405
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8548
mod_vvisit_counterเดือนนี้4319
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38408
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด3014936

คนออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทีมงานปุ้มมหาชัย

 

   

                เวบมาสเตอร์ 

  

         คุณปุ้ม 0838176624  

ไม่ใส่สารกันบูด

     อร่อยที่่สุดสมุทรสาคร